Skip to Content
Go back

RTSP vs. ONVIF: IP-kameratekniikan monimutkaisuuden ymmärtäminen

Onvif

Videovalvontatekniikan kehittyessä perusprotokollien ja -standardien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Tässä artikkelissa sukellamme IP-kameroiden maailmaan ja keskitymme kahteen keskeiseen termiin: RTSP ja ONVIF. Tarjoamalla yleiskatsauksen ONVIF-kameroista, tekemällä eron ONVIF:n ja RTSP:n välillä ja vastaamalla usein kysyttyihin kysymyksiin pyrimme antamaan sinulle tietoa, jota tarvitset tietoon perustuvien päätösten tekemiseen IP-kameraa valitessasi.

Понимание ONVIF

Tänä digitaalisena aikakautena, jolloin teknologia kehittyy nopeammin kuin silmänräpäys, on tärkeää ymmärtää näiden edistysaskelien taustalla olevat liikkeellepanevat voimat. Yksi tällainen videovalvontateknologian liikkeellepaneva voima on ONVIF-standardi. Tarkastelemalla tarkemmin sen alkuperää, keskeisiä käsitteitä ja etuja videovalvontajärjestelmissä paljastamme ONVIF:n keskeisen roolin videovalvontajärjestelmien tulevaisuuden muokkaamisessa.

Mikä on ONVIF-kamera?

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) on alan standardi, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan IP-kameroiden, videonauhureiden ja ohjelmistojen integrointia varmistamalla laitteiden yhteensopivuus. ONVIF-kamera on IP-kamera, joka on tämän standardin mukainen, jolloin se voidaan helposti integroida erilaisiin valvontajärjestelmiin.

ONVIF:n synty ja kehitys

Vuonna 2008 IP-pohjaisten fyysisten turvajärjestelmien maailmassa tapahtui mielenkiintoista kehitystä. Axis Communications, Bosch Security Systems ja Sony päättivät ylittää kilpailun ja yhdistää voimansa maailmanlaajuisen avoimen standardin luomiseksi. Tuloksena syntyi ONVIF-standardi, joka on lyhenne sanoista Open Network Video Interface Forum.

ONVIF:n perustavoitteena oli standardoida fyysisten IP-turvalaitteiden välinen tiedonvaihto. Tarkoitus oli selkeä – tarjota käyttäjille, integraattoreille, konsulteille ja valmistajille enemmän vapautta ja joustavuutta tekemällä videovalvonnasta monipuolisempaa, yhteentoimivampaa ja edullisempaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ONVIF on vuosien mittaan ottanut käyttöön erilaisia profiileja, joilla kullakin on eri tarkoitus. Yleisimmin käytetyt profiilit ovat:

  • Profile S (otettu käyttöön vuonna 2011) – IP-videojärjestelmiin, jotka tukevat suoraa videokuvaa, PTZ-ohjausta, monilähetystä ja IP-videolähteiden relelähtöjä.
  • Profile G (julkaistu vuonna 2014) – suunniteltu videotietojen tallentamiseen, tallentamiseen, etsimiseen ja hakemiseen.
  • Profile T (julkaistu vuonna 2018) – käytetään videoihin ja analytiikkaan, tarjoaa kehittyneet videon suoratoisto-ominaisuudet.

ONVIF-peruskäsitteet

ONVIF:n keskeisiin käsitteisiin perehtyminen auttaa sinua ymmärtämään, miten mullistava vaikutus ONVIF:llä on ollut alaan.

Ensimmäinen kriittinen käsite on profiilit. Ne ovat ominaisuuksia, joita ONVIF pitää pakollisina ONVIF-yhteensopiville laitteille. Eri profiileissa (profiili S, profiili G, profiili T) määritellään erilaisia ominaisuuksia ja valmiuksia. Siksi ONVIF-yhteensopivaa laitetta valittaessa on määritettävä, mitä profiileja laite tukee, jotta voidaan varmistaa, että se täyttää erityisvaatimukset.

Toinen keskeinen käsite on IP-yhteentoimivuus. Tämä tarkoittaa eri valmistajien laitteiden saumatonta integrointia ja yhteentoimivuutta. ONVIF-standardit helpottavat tätä yhteentoimivuutta, jolloin esimerkiksi Sony-kamera voi toimia harmonisesti Boschin videonhallintajärjestelmän kanssa. Yhteentoimivuus edistää joustavuutta, valinnanvaraa ja kilpailua markkinoilla, mikä hyödyttää viime kädessä loppukäyttäjää.

READ  Cat 5 -kaapelin kytkentäkaavio, kaapelin tilaaminen

ONVIF:n edut videovalvontajärjestelmissä

ONVIF:n käyttöönotto on tuonut valtavia etuja videovalvonta-alalle. Kun tarkastellaan ONVIF:n soveltamista videovalvontajärjestelmissä, käy selväksi, miten tämä maailmanlaajuinen standardi voi tarjota monia etuja toiminnallisuuden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden kannalta. Tarkastellaan näitä etuja tarkemmin.

1. Yhteentoimivuus

Yksi merkittävimmistä eduista, joita ONVIF:n käyttäminen videovalvontajärjestelmissä tuo mukanaan, on yhteentoimivuuden taso. ONVIF:n ansiosta eri valmistajien laitteet voivat ”puhua samaa kieltä”, mikä takaa saumattoman viestinnän ja optimoidun suorituskyvyn. Yhteentoimivuuden ansiosta loppukäyttäjät eivät voi tyytyä vain yhden valmistajan tuotteisiin, vaan voivat sisällyttää turvajärjestelmäänsä erilaisia laitteita.

Jos esimerkiksi tietynmerkkinen kamera tarjoaa paremman kuvanlaadun ja toisenmerkkinen tallennusjärjestelmä paremman tiedonhallinnan, ONVIF:n ansiosta nämä laitteet voivat toimia saumattomasti samassa verkossa. Yhteensopivuus voi ulottua myös kolmannen osapuolen ohjelmistoihin, mikä tekee järjestelmäintegraatiosta vankempaa ja joustavampaa.

2. Joustavuus ja skaalautuvuus

Joustavuus on toinen ONVIF:n keskeinen etu videovalvontajärjestelmissä. ONVIF:n ansiosta loppukäyttäjät voivat valita laajasta valikoimasta ONVIF-yhteensopivia laitteita, jolloin lopputuloksena on mahdollisimman yksilöllinen ja tehokas videovalvontajärjestelmä. Tämän joustavuuden ansiosta videovalvontajärjestelmä voidaan räätälöidä kunkin henkilön tai organisaation yksilöllisiin tarpeisiin ja budjettiin.

Lisäksi ONVIF lisää videovalvontajärjestelmien skaalautuvuutta. Kun turvallisuustarpeet kasvavat tai muuttuvat, ONVIF-yhteensopivia kameroita tai laitteita voidaan merkistä riippumatta integroida helposti olemassa olevaan järjestelmään. Tämä skaalautuvuus säästää merkittävästi aikaa ja rahaa, kun järjestelmää laajennetaan tai päivitetään.

3. Kehitysnäkymät

Teknologian nopean kehityksen myötä vanhentumisesta tulee todellinen ongelma. Tässä ONVIF-järjestelmä on omiaan. Avoimena standardina ONVIF varmistaa, että videovalvontajärjestelmät ovat tulevaisuudenkestäviä. Se varmistaa, että uudet ONVIF-yhteensopivat laitteet voivat toimia vanhempien laitteiden kanssa. Tämä etu tarkoittaa, että sinun ei tarvitse rakentaa koko järjestelmääsi uudelleen, kun jokin komponentti vanhenee tai markkinoille tulee uusi, parempi ratkaisu.

4. Taloudellinen tehokkuus

Vaikka ONVIF-yhteensopivat laitteet saattavat vaatia hieman korkeampia alkukustannuksia, yhteensopivuudesta, joustavuudesta ja tulevaisuuden varalta saatavista pitkän aikavälin säästöistä johtuen ne ovat kustannustehokas ratkaisu. Koska ONVIF-standardin avulla voidaan integroida eri valmistajien parhaita laitteita, vähentää järjestelmän vaihtotarvetta ja helpottaa laajentamista, se voi vähentää kustannuksia merkittävästi pitkällä aikavälillä.

5.Kilpailun ja innovoinnin lisääminen

Tämä standardi on lisännyt kilpailua luomalla kaikille valmistajille tasapuoliset toimintaedellytykset tuottaa ONVIF-yhteensopivia laitteita. Tämä kilpailuympäristö puolestaan kannustaa innovointiin, mikä johtaa parempien, tehokkaampien ja kätevämpien videovalvontaratkaisujen kehittämiseen.

ONVIF:n ja RTSP:n välinen ero

ONVIF on IP-valvontalaitteiden yhteentoimivuutta säätelevä alan standardi, kun taas RTSP (Real-Time Streaming Protocol) on verkonhallintaprotokolla, jota käytetään median, kuten videon ja äänen, suoratoistoon IP-verkoissa. IP-kameroiden yhteydessä RTSP mahdollistaa videodatan hallinnan ja suoratoiston.

Lyhyesti sanottuna ONVIF on standardi, joka mahdollistaa IP-kameralaitteiden yhteentoimivuuden, ja RTSP on protokolla, jota käytetään videodatan siirtämiseen.

READ  Fermax Ovipuhelin vs BAS-IP

Vertailutaulukko: ONVIF vs. RTSP

AspectONVIFRTSP
ToimeksiantoVarmistaa IP-laitteiden yhteentoimivuudenVideon ja äänen tiedonsiirto
TilauksessaTeollisuuden standardiVerkonhallintaprotokolla
Portti (oletus)80554
IP-kameroiden käyttöYhteensopivuus ja integrointiVideon suoratoisto ja ohjaus

Vaihtoehtoinen Onvif

Vaikka ONVIF on otettu laajasti käyttöön, markkinoilla on useita vaihtoehtoja, jotka tarjoavat samanlaisia toimintoja:

  1. PSIA (Physical Security Interoperability Alliance): PSIA on toinen maailmanlaajuinen standardi, jolla pyritään varmistamaan IP-turvalaitteiden yhteentoimivuus. ONVIF:n tavoin PSIA sisältää määrittelyjä video-, kulunvalvonta- ja muita turvajärjestelmiä varten.
  2. Omat protokollat: Jotkin valmistajat kehittävät laitteilleen omia protokollia. Nämä protokollat voivat tarjota ainutlaatuisia ominaisuuksia tai parantaa suorituskykyä, mutta ne voivat rajoittaa yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa.

ONVIF käytännössä: tapaustutkimuksia

Jotta ONVIF:n merkitys videovalvontateknologian maailmassa voidaan todella ymmärtää, on hyödyllistä tarkastella reaalimaailman sovelluksia. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä, jotka havainnollistavat ONVIF:n ominaisuuksia ja hyödyllisyyttä eri ympäristöissä.

1. Monikansallinen yritys

Monikansallinen yritys, jolla on useita toimistoja eri maantieteellisissä paikoissa, halusi parantaa turvallisuutta. Yrityksellä oli jo useita eri valmistajien CCTV-kameroita asennettuna eri toimipisteisiin. Haasteena oli integroida nämä eri laitteet yhtenäiseksi videovalvontaverkoksi.

ONVIF-standardi tuli apuun. Yritys päätti nykyaikaistaa järjestelmäänsä asentamalla ONVIF-yhteensopivat verkkovideonauhurit (NVR) ja lisää ONVIF-yhteensopivia kameroita. Tuloksena oli helposti integroitava videovalvontaverkko, joka kattaa kaikki yrityksen toimistot.

Vaikka kameramerkkejä ja -tyyppejä oli monenlaisia, ONVIF-standardi varmisti, että kaikki laitteet toimivat tehokkaasti yhdessä NVR-laitteiden kanssa. Tämä harmoninen järjestelmä mahdollisti keskitetyn valvonnan, optimoidun hallinnan ja luotettavan turvallisuuden kaikissa toimistoissa. Tämä esimerkki osoittaa ONVIF:n tarjoaman yhteentoimivuuden ja joustavuuden laajamittaisissa, useissa toimipisteissä toimivissa valvontajärjestelmissä.

2. Oppilaitos

Ajatellaanpa oppilaitosta, jonka nykyinen videovalvontajärjestelmä koostuu vanhoista analogisista kameroista. Osana turvallisuusuudistusta oppilaitos suunnitteli ottavansa käyttöön IP-kamerat videon laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Kustannusten minimoimiseksi se halusi kuitenkin säilyttää nykyiset analogiset kamerat.

Oppilaitos valitsi ONVIF-yhteensopivat IP-kamerat ja hybridi-digitaalisen videotallentimen (DVR), joka tukee sekä analogisia että IP-kameroita. ONVIF-standardin ansiosta uudet IP-kamerat toimivat saumattomasti hybrididigitaattorin kanssa, joten ne voitiin integroida saumattomasti olemassa olevaan järjestelmään.

Tämä järjestely mahdollisti sen, että laitos pystyi hyödyntämään nykyaikaisten IP-valvontakameroiden edut säilyttäen samalla analogisten kameroiden toiminnallisuuden, mikä osoittaa, miten ONVIF voi helpottaa kustannustehokkaita vaiheittaisia päivityksiä.

3. Pieni vähittäiskauppa

Pieni vähittäiskaupan omistaja halusi asentaa videovalvontajärjestelmän ensimmäistä kertaa. Markkinoilla olevien tuotteiden valikoiman vuoksi omistaja oli epävarma siitä, mikä tuotemerkki tai kameratyyppi sopisi parhaiten hänen tarpeisiinsa. Tutustuttuaan ONVIF:iin hän päätti valita ONVIF-yhteensopivat laitteet.

Hän aloitti peruskokoonpanolla, joka koostui muutamasta ONVIF-yhteensopivasta kamerasta ja NVR:stä eri valmistajilta, jotka vastasivat parhaiten hänen tarpeitaan. Kun hänen liiketoimintansa kasvoi, hän pystyi helposti laajentamaan valvontajärjestelmäänsä lisäämällä uusia ONVIF-yhteensopivia kameroita miltä tahansa valmistajalta ilman huolta yhteensopivuusongelmista.

READ  Mitä tehdä, jos asunnon sisäpuhelin ei toimi?

Tämä esimerkki havainnollistaa, miten ONVIF voi auttaa pienyritystä luomaan joustavan, skaalautuvan ja kustannustehokkaan videovalvontajärjestelmän, joka voi kasvaa tarpeiden mukaan.

Yllä olevat esimerkit osoittavat, miten ONVIF:n avulla kaikenkokoiset ja -alaiset organisaatiot voivat luoda tehokkaita, skaalautuvia ja tehokkaita videovalvontajärjestelmiä, jotka vastaavat niiden yksilöllisiä tarpeita. Olipa kyseessä monikansallinen yritys, oppilaitos tai pienyritys, ONVIF voi parantaa merkittävästi niiden videovalvontaratkaisujen yksinkertaisuutta, tehokkuutta ja kustannustehokkuutta.

ONVIF osana nykyaikaista IP-intercom-järjestelmää

IP-välipuhelimien yleistyessä ONVIF-yhteensopivuus on yhä tärkeämpää. ONVIF-yhteensopivat IP-välipuhelimet mahdollistavat saumattoman integroinnin erilaisten IP-kameroiden, kulunvalvontajärjestelmien ja videohallintaohjelmistojen kanssa. Tämä integrointi tarjoaa keskitetyn hallinnan ja parannetun turvallisuuden nykyisille IP-välipuhelimille.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Q: Käyttävätkö kaikki IP-kamerat ONVIF-järjestelmää?

Kaikki IP-kamerat eivät käytä ONVIF-protokollaa. Monet valmistajat kehittävät laitteilleen omia protokollia. ONVIF on kuitenkin alalla laajalti käytössä, ja yhä useammat IP-kamerat tukevat standardia. ONVIF-yhteensopivien kameroiden valitseminen parantaa yhteensopivuutta eri valvontajärjestelmien ja ohjelmistojen kanssa.

Q: Mistä tiedän, onko laitteeni yhteensopiva?

Voit määrittää, onko laitteesi ONVIF-yhteensopiva, seuraavasti:

Etsi ONVIF-yhteensopivuutta koskevia tietoja laitteen asiakirjoista tai valmistajan verkkosivustolta.

Etsi ONVIF-logo laitteesta tai sen pakkauksesta.

Käytä ONVIF Device Manageria, ilmaista ohjelmistoa, jonka avulla voit löytää ja hallita ONVIF-laitteita verkossa.

Q: Mitä porttia käytetään ONVIF:ssä?

Oletusarvoisesti ONVIF käyttää yhteydenpitoon porttia 80. Tämä portti voidaan kuitenkin määrittää laitteen kokoonpanon mukaan. On tärkeää varmistaa, että sopiva portti on avoinna verkossa ONVIF-viestinnän mahdollistamiseksi.

Q: Onko RTSP välttämätöntä ONVIF-kameroille?

Vaikka ONVIF-kamerat käyttävät yleensä RTSP-protokollaa videon suoratoistoon, tämä ei ole vaatimus. Jotkin ONVIF-kamerat voivat käyttää videonsiirtoon vaihtoehtoisia protokollia.

Q: Voiko ONVIF-kameraa käyttää laitteissa, jotka eivät tue ONVIF-standardia?

Vaikka ONVIF-kamerat on suunniteltu toimimaan saumattomasti muiden ONVIF-yhteensopivien laitteiden kanssa, ne voivat silti toimia myös muiden kuin ONVIF-laitteiden kanssa käyttämällä RTSP:n kaltaisia standardiprotokollia. Yhteensopivuus ja toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja tällaisissa tapauksissa.

Q: Miten voin lisätä ONVIF-kameran olemassa olevaan videovalvontajärjestelmään?

Seuraa alla olevia ohjeita lisätäksesi ONVIF-kameran valvontajärjestelmään:

Varmista, että videovalvontajärjestelmä tukee ONVIF-järjestelmää.
Liitä ONVIF-kamera verkkoon.
Etsi ja lisää kamera järjestelmään videovalvontajärjestelmän ohjelmiston tai ONVIF Device Managerin avulla.
Määritä kameran asetukset ja säädä videovirtaa tarvittaessa.

Q: Voinko käyttää RTSP:tä ONVIF-kameran videon katseluun tietokoneella tai mobiililaitteella?

Kyllä, voit käyttää RTSP:tä ONVIF-kameran videon katseluun tietokoneella tai mobiililaitteella. Monet mediasoittimet, kuten VLC, ja mobiilisovellukset tukevat RTSP-suoratoistoa. Tämä edellyttää kameran RTSP-osoitetta, joka löytyy yleensä kameran dokumentaatiosta tai konfigurointiasetuksista.

Päätelmä

RTSP:n ja ONVIF:n välisten erojen ja suhteiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää, jotta IP-kameroiden maailmassa voi liikkua tehokkaasti. ONVIF-kamerat mahdollistavat paremman yhteensopivuuden ja integroituvuuden useiden IP-valvontalaitteiden ja -järjestelmien kanssa, kun taas RTSP toimii ensisijaisena protokollana videonsiirrossa. Kun otat nämä tekijät huomioon IP-kameroita valitessasi ja ottaessasi niitä käyttöön, voit luoda luotettavan ja tulevaisuudenkestävän videovalvontajärjestelmän.

Articles

Kiinteistökehitys on jännittävä ja tuottoisa ala, joka houkuttelee kiinteistömarkkinoista kiinnostuneita ihmisiä. Kiinteistökehittäjien rooli on keskeinen kaupunkiemme ja yhteisöjemme muokkaamisessa. Mutta miten sinusta tulee kiinteistökehittäjä? Tämä artikkeli opastaa sinua matkan varrella, aloititpa sitten tyhjästä tai halusitko siirtyä toiselta alalta. Kiinteistökehityksen käsite Kiinteistökehittäjät ovat hankkeiden takana. He kartoittavat mahdolliset sijaintipaikat, varmistavat rahoituksen, hoitavat oikeudelliset kysymykset ja valvovat […]

Articles

Ennen kuin sukellamme Cat 6 -johdotuskaavioiden maailmaan, sinun on syytä tarkistaa, tarvitsetko todella Cat 6 -johdotusta. Vaikka sillä on erinomaiset ominaisuudet, se ei ehkä sovellu juuri sinun tarpeisiisi. Kannattaa ehkä harkita Cat 5 -johdotusta, joka on yleensä halvempi ja riittävä useimpiin koti- ja pieniin toimistoverkkoihin. Jos kuitenkin tarvitset suurempia tiedonsiirtonopeuksia tai enemmän kaistanleveyttä, Cat 6 […]

Articles

Nykymaailmassa internet on yhtä tärkeä kuin hengitysilma. Luotamme siihen aina uusimpien uutisten seuraamisesta suosikkielokuviemme katsomiseen. Mutta oletko koskaan miettinyt, miten tämä taika toimii? Suuri osa vastauksesta löytyy Cat 5 -kaapeleiksi kutsutuista pienistä johdoista. Menemme näin yksityiskohtaisesti asiaan, koska Cat 5 -kaapeli on BAS-IP:n CAT5-sisäpuhelinjärjestelmän elinehto. Järjestelmä on tunnettu saumattomasta liitettävyydestään ja korkealaatuisista videokeskustelutoiminnoistaan, ja se […]

Articles

Maailmassa, jossa viestintä on välttämätöntä yritysten, koulujen ja asuinkompleksien sujuvan toiminnan kannalta, luotettavien ja tehokkaiden sisäpuhelinjärjestelmien tarvetta ei voi korostaa liikaa. SIP (Session Initiation Protocol) -intercom-järjestelmien myötä on aika aloittaa uusi saumattoman viestinnän aikakausi. Tässä perusteellisessa oppaassa käymme läpi SIP-sisäpuhelinjärjestelmien yksityiskohdat, niiden edut, niiden taustalla olevan teknologian ja johtavat toimittajat, kuten BAS-IP. Autamme sinua myös […]

Articles

Nykyisessä älykkäiden rakennusten ja verkottuneiden teknologioiden maailmassa kosketuksettomat kulunvalvontajärjestelmät ovat yhä tärkeämpiä turvallisuuden ja mukavuuden kannalta. Kaksi tärkeintä toimijaa tällä alalla ovat NFC (Near Field Communication) ja Mifare. Näillä tekniikoilla on selviä eroja, jotka vaikuttavat niiden käyttöön sisäpuhelinjärjestelmissä. Tässä artikkelissa tarkastelemme NFC:n ja Mifaren tärkeimpiä eroja, keskustelemme niiden eduista ja esittelemme BAS-IP UKEY- ja CR-02BD-lukijat, […]

Articles

Videovalvontatekniikan kehittyessä perusprotokollien ja -standardien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Tässä artikkelissa sukellamme IP-kameroiden maailmaan ja keskitymme kahteen keskeiseen termiin: RTSP ja ONVIF. Tarjoamalla yleiskatsauksen ONVIF-kameroista, tekemällä eron ONVIF:n ja RTSP:n välillä ja vastaamalla usein kysyttyihin kysymyksiin pyrimme antamaan sinulle tietoa, jota tarvitset tietoon perustuvien päätösten tekemiseen IP-kameraa valitessasi. Понимание ONVIF Tänä digitaalisena aikakautena, jolloin teknologia […]

Articles

IP-sisäpuhelin tarjoaa kaksisuuntaista viestintää laitteiden välillä verkon välityksellä, yleensä VoIP-tekniikkaa (Voice over IP) käyttäen. Tässä oppaassa kuvataan IP Intercomin asennusvaiheet. Vaatimukset: Vaihe 1: Asennuksen suunnittelu Määritä ulko- ja sisäpuhelinjärjestelmien asennuspaikat. Tarkista, miten optimaalinen asennuskorkeus valitaan. Varmista, että ulkoyksikkö on helposti vierailijoiden ulottuvilla ja että sisäyksikkö sijaitsee kätevästi käyttäjien kannalta. Varmista myös, että molemmat yksiköt ovat […]

Articles

On surullista kuulla, että asunnon sisäpuhelin ei toimi. Seuraavassa on muutama toimenpide, joilla voit ratkaista ongelman. Lohkokaavio Vianmääritys sisäpuhelinjärjestelmissä Vaikka markkinoilla on eri tuotemerkkejä, kuten Comelit, Aiphone, Nutone ja Urmet, näiden järjestelmien vianetsintäprosessi on yleensä sama kaikille tuotemerkeille. Katso käyttöopas Paras paikka aloittaa 🙂 Jos sinulla on edelleen ongelmia, tutustu kyseisen ovikommunikointijärjestelmän käyttöoppaaseen. Näissä käsikirjoissa […]

Articles

Monet Control4-käyttäjät etsivät Control4-oviasemaa. Control4 on kuitenkin älykkään kotiautomaation valmistaja. He eivät valmista sisäpuhelimia tai ovipäätteitä, joten me teimme integraation. BAS-IP-intercomin integroiminen Control4-järjestelmään tuo uuden tason mukavuutta ja turvallisuutta kotiisi tai asuntoosi. Tämän integraation avulla voit soittaa ääni- ja videopuheluita järjestelmien välillä ja jopa avata oven lukon Control4-paneelin painikkeen painalluksella. Sisäpuhelimet ovat jo pitkään olleet […]

Articles

Mitä tapahtuu, kun ovikello soi? Yleensä kaikkein epäsopivimmalla hetkellä jätät tekemisesi kesken ja menet ovelle selvittämään, kuka soittaa. Entä jos sinulla on suuri asunto tai talo ja olet toisessa kerroksessa? On todennäköistä, että ryntäät ovelle ja kuljeskelet portaita, ovia ja käytäviä pitkin. Ja okei, jos odotat vierasta, kannattaa kiirehtiä, mutta jos et? Loppujen lopuksi liiketoiminta […]