Skip to Content
Go back

RTSP vs ONVIF: IP-kaamerate tehnoloogia keerukuse mõistmine

Onvif

Videovalve tehnoloogia arenedes muutub põhiliste protokollide ja standardite mõistmine väga oluliseks. Selles artiklis sukeldume IP-kaamerate maailma, keskendudes kahele olulisele terminile: RTSP ja ONVIF. Andes ülevaate ONVIF-kaameratest, tehes vahet ONVIFi ja RTSP vahel ning vastates sageli esitatavatele küsimustele, püüame anda teile teadmised, mida vajate IP-kaamera valikul teadlike otsuste tegemiseks.

ONVIFi mõistmine

Praegusel digitaalajastul, kus tehnoloogia areneb kiiremini kui silmapilk, on oluline mõista nende edusammude taga olevaid liikumapanevaid jõude. Üks selline liikumapanev jõud videovalvetehnoloogias on ONVIF-standard. Vaadates põhjalikumalt selle päritolu, põhikontseptsioone ja eeliseid videovalvesüsteemides, paljastame ONVIFi lahutamatu rolli videovalvesüsteemide tuleviku kujundamisel.

Mis on ONVIF-kaamera?

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) on tööstusstandard, mille eesmärk on lihtsustada IP-kaamerate, videosalvestite ja tarkvara integreerimist, tagades seadmete ühilduvuse. ONVIF-kaamera on IP-kaamera, mis vastab sellele standardile, mis võimaldab seda hõlpsasti integreerida mitmesugustesse valvesüsteemidesse.

ONVIFi teke ja areng

  1. aastal toimusid mõned huvitavad arengud IP-põhiste füüsiliste turvasüsteemide maailmas. Axis Communications, Bosch Security Systems ja Sony otsustasid minna konkurentsist kaugemale ja ühendada jõud, et luua ülemaailmne avatud standard. Tulemuseks oli ONVIF-standard, mis tähendab Open Network Video Interface Forum (avatud võrguvideoliidese foorum).

ONVIFi eesmärk oli algselt põhiline: standardida andmevahetus IP füüsiliste turvaseadmete vahel. Eesmärk oli selge – pakkuda kasutajatele, integreerijatele, konsultantidele ja tootjatele suuremat vabadust ja paindlikkust, muutes videovalve mitmekülgsemaks, koostalitlusvõimelisemaks ja taskukohasemaks.

Selle eesmärgi saavutamiseks on ONVIF aastate jooksul kasutusele võtnud erinevaid profiile, millel kõigil on erinev eesmärk. Kõige sagedamini kasutatavad profiilid on järgmised:

  • Profiil S (kasutusele võetud 2011. aastal) – IP-videosüsteemide jaoks, mis toetavad otseülekannet, PTZ-juhtimist, multisaatmist ja IP-videoallikate releeväljundeid.
  • Profile G (välja antud 2014. aastal) – mõeldud videoandmete salvestamiseks, salvestamiseks, otsimiseks ja leidmiseks.
  • Profile T (avaldatud 2018. aastal) – kasutatakse video ja analüüsi jaoks, pakub täiustatud video voogedastusvõimalusi.

ONVIFi põhimõisted

ONVIFi põhimõistetega tutvumine aitab teil mõista selle muutvat mõju tööstusele.

Esimene kriitiline mõiste on profiilid. Need on funktsioonide kogumid, mida ONVIF peab ONVIFi nõuetele vastavate seadmete puhul kohustuslikuks. Erinevad profiilid (profiil S, profiil G, profiil T) määratlevad erinevaid funktsioone ja võimeid. Seetõttu peaksite ONVIF-konformse seadme valimisel kindlaks tegema, milliseid profiile see toetab, et tagada selle vastavus teie konkreetsetele nõuetele.

Teine põhikontseptsioon on IP-ühilduvus. See tähendab erinevate tootjate seadmete sujuvat integreerimist ja koostalitlusvõimet. ONVIFi standardid hõlbustavad seda koostalitlusvõimet, võimaldades näiteks Sony kaamera harmooniliselt töötada koos Boschi videohaldussüsteemiga. Selline koostalitlusvõime soodustab paindlikkust, valikuvõimalusi ja konkurentsi turul, mis on lõppkokkuvõttes kasulik lõppkasutajale.

READ  Cat 5 kaabli ühendusskeem, kaabli tellimine

ONVIFi eelised videovalvesüsteemides

ONVIFi kasutuselevõtt on toonud videovalvetööstusele tohutut kasu. Kui kaaluda ONVIFi rakendamist videovalvesüsteemides, selgub, kuidas see ülemaailmne standard võib pakkuda palju eeliseid funktsionaalsuse, tõhususe ja kulutasuvuse osas. Vaatleme neid eeliseid üksikasjalikumalt.

1. Koostalitlusvõime

Üks olulisemaid eeliseid ONVIFi kasutamisel videovalvesüsteemides on koostalitlusvõime tase. Tänu ONVIFile saavad eri tootjate seadmed “rääkida sama keelt”, tagades tõrgeteta suhtluse ja optimaalse jõudluse. Selline koostalitlusvõime võimaldab lõppkasutajatel mitte piirduda ühe tootja toodetega, vaid lisada oma turvasüsteemi erinevaid seadmeid.

Näiteks kui teatud kaubamärgiga kaamera pakub paremat pildikvaliteeti ja teise kaubamärgiga salvestussüsteem paremat andmehaldust, võimaldab ONVIF neil seadmetel samas võrgus sujuvalt töötada. See ühilduvus võib laieneda ka kolmanda osapoole tarkvarale, mis muudab süsteemi integreerimise tugevamaks ja paindlikumaks.

2. Paindlikkus ja skaleeritavus

Paindlikkus on veel üks ONVIFi peamine eelis videovalvesüsteemides. ONVIF võimaldab lõppkasutajatel valida paljude ONVIFiga ühilduvate seadmete hulgast, mille tulemuseks on võimalikult individuaalne ja tõhus videovalvesüsteem. Tänu sellisele paindlikkusele saab videovalvesüsteemi kohandada vastavalt iga üksikisiku või organisatsiooni ainulaadsetele vajadustele ja eelarvele.

Lisaks suurendab ONVIF videovalvesüsteemide skaleeritavust. Kui turvavajadused kasvavad või muutuvad, saab olemasolevasse süsteemi hõlpsasti integreerida täiendavaid ONVIF-konformseid kaameraid või seadmeid, olenemata tootemärgist. Selline skaleeritavus säästab süsteemi laiendamisel või uuendamisel märkimisväärselt aega ja raha.

3. Arenguväljavaated

Tehnoloogia kiire arenguga muutub vananemine tõeliseks probleemiks. Siinkohal tulebki ONVIF oma rolli. Avatud standardina tagab ONVIF, et videovalvesüsteemid on tulevikukindlad. See tagab, et uued ONVIFi nõuetele vastavad seadmed saavad töötada koos vanemate seadmetega. See eelis tähendab, et te ei pea kogu süsteemi ümber ehitama, kui üks komponent vananeb või kui turule tuleb uus, parem lahendus.

4. Majanduslik tõhusus

Kuigi ONVIF-konformsed seadmed võivad nõuda veidi suuremaid algkulusid, on need tänu ühilduvusest, paindlikkusest ja tulevikukindlusest tulenevale pikaajalisele kokkuhoiule kuluefektiivne lahendus. Tänu võimalusele integreerida eri tootjate parimaid seadmeid, vähendada süsteemi väljavahetamise vajadust ja lihtsat laiendamist, võib ONVIF-standard pikemas perspektiivis kulusid märkimisväärselt vähendada.

5.Konkurentsi ja innovatsiooni suurendamine

Kuna standard on loonud kõigile tootjatele võrdsed võimalused ONVIFi nõuetele vastavate seadmete tootmiseks, on see suurendanud konkurentsi. See konkurentsikeskkond omakorda soodustab innovatsiooni, mis viib paremate, tõhusamate ja mugavamate videovalve lahenduste väljatöötamiseni.

ONVIFi ja RTSP erinevus

Kui ONVIF on tööstusstandard, mis reguleerib IP-seireseadmete koostalitlusvõimet, siis RTSP (Real-Time Streaming Protocol) on võrguhaldusprotokoll, mida kasutatakse meedia, sealhulgas video ja heli edastamiseks IP-võrkude kaudu. IP-kaamerate kontekstis võimaldab RTSP videoandmete haldamist ja voogedastamist.

Lühidalt öeldes on ONVIF standard, mis võimaldab IP-kaameraseadmete koostalitlusvõimet, ja RTSP on videoandmete edastamiseks kasutatav protokoll.

Võrdlustabel: ONVIF vs RTSP

AspektONVIFRTSP
ÜlesanneTagab IP-seadmete koostalitlusvõimeVideo- ja audioandmete edastamine
TüüpTööstuse standardVõrguhaldusprotokoll
Порт (по умолчанию)80554
IP-kaamerate kasutamineÜhilduvus ja integreerimineVideo voogedastus ja kontroll

Alternatiiv Onvifile

Vaatamata ONVIFi laialdasele kasutuselevõtule on turul mitmeid alternatiive, mis pakuvad sarnast funktsionaalsust:

  1. PSIA (Physical Security Interoperability Alliance): PSIA on veel üks ülemaailmne standard, mille eesmärk on tagada IP-turvalisuse seadmete koostalitlusvõime. Nagu ONVIF, sisaldab ka PSIA spetsifikatsioone video-, juurdepääsukontrolli- ja muude turvasüsteemide jaoks.
  2. Omanikuprotokollid: Mõned tootjad arendavad oma seadmete jaoks välja omanimelised protokollid. Need protokollid võivad pakkuda unikaalseid funktsioone või parandada jõudlust, kuid võivad piirata ühilduvust teiste tootjate seadmetega.
READ  Kuidas intercomi paigaldada: IP intercomi paigaldusjuhend

ONVIF praktikas: juhtumiuuringud

Selleks, et mõista ONVIFi tähtsust videovalvetehnoloogia maailmas, on kasulik vaadata reaalseid rakendusi. Siin on mõned näited, mis illustreerivad ONVIFi võimalusi ja kasulikkust erinevates keskkondades.

1. Multinatsionaalne ettevõte

Rahvusvahelisel ettevõttel, millel on palju kontoreid erinevates geograafilistes asukohtades, oli vaja parandada turvalisust. Ettevõttel oli juba paigaldatud eri tootjate erinevaid CCTV-kaameraid oma erinevatesse kontoritesse. Väljakutse oli integreerida need erinevad seadmed ühtseks videovalvevõrguks.

ONVIF-standard tuli appi. Ettevõte otsustas oma süsteemi ajakohastada, paigaldades ONVIFi standardile vastavad võrguvideoregistraatorid (NVR) ja täiendavad ONVIFi standardile vastavad kaamerad. Tulemuseks oli hõlpsasti integreeritud videovalvevõrk, mis hõlmas kõiki ettevõtte kontoreid.

Vaatamata erinevate kaameramarkide ja -tüüpide mitmekesisusele tagas ONVIF-standard, et kõik seadmed suhtlesid tõhusalt NVRidega. See harmooniline süsteem võimaldas tsentraliseeritud jälgimist, optimeeritud haldamist ja usaldusväärset turvalisust kõigis kontorites. See näide näitab koostalitlusvõimet ja paindlikkust, mida ONVIF pakub suuremahulistele, mitmest asukohast koosnevatele valvesüsteemidele.

2. Õppeasutus

Mõelge haridusasutusele, kus on olemasolev videovalvesüsteem, mis koosneb vanadest analoogkaameratest. Turvalisuse uuendamise raames plaanis õppeasutus rakendada IP-kaameraid, et parandada videokvaliteeti ja funktsionaalsust. Samas soovisid nad kulude vähendamiseks säilitada ka olemasolevad analoogkaamerad.

Asutus valis ONVIF-konformsed IP-kaamerad ja hübriidse digitaalse videosalvesti (DVR), mis toetab nii analoog- kui ka IP-kaameraid. Tänu ONVIF-standardile töötasid uued IP-kaamerad sujuvalt koos hübriid DVRiga, mis võimaldas neid sujuvalt olemasolevasse süsteemi integreerida.

Selline korraldus võimaldas asutusel kasutada kaasaegsete IP-valvekaamerate eeliseid, säilitades samal ajal analoogkaamerate funktsionaalsuse, näidates, kuidas ONVIF võib hõlbustada kulutõhusat järkjärgulist uuendamist.

3. Väike jaemüügiettevõte

Väike jaekaubandusettevõtte omanik soovis esimest korda paigaldada videovalvesüsteemi. Arvestades turul olevat tootevalikut, ei olnud omanik kindel, milline kaubamärk või kaameratüüp sobiks tema vajadustele kõige paremini. Pärast ONVIFi kohta teavet saades otsustas ta valida ONVIFi nõuetele vastavad seadmed.

Ta alustas põhikonfiguratsiooniga, mis koosnes mõnest ONVIF-konformsest kaamerast ja eri tootjate NVRist, mis vastasid tema vajadustele kõige paremini. Ettevõtte kasvades sai ta oma valvesüsteemi hõlpsasti laiendada, lisades uusi ONVIF-konformseid kaameraid mis tahes tootjalt, ilma et ta oleks pidanud muretsema ühilduvusprobleemide pärast.

READ  Cat 6 juhtmestiku skeem: täielik võrgu paigaldamise juhend

See näide näitab, kuidas ONVIF aitab väikeettevõtetel luua paindliku, skaleeritava ja kuluefektiivse videovalvesüsteemi, mis võib kasvada koos vajadustega.

Ülaltoodud näited näitavad, kuidas ONVIF võimaldab igas suuruses ja igas sektoris tegutsevatel organisatsioonidel luua tõhusaid, skaleeritavaid ja tõhusaid videovalvesüsteeme, mis vastavad nende ainulaadsetele vajadustele. Olenemata sellest, kas tegemist on rahvusvahelise ettevõtte, haridusasutuse või väikeettevõttega, ONVIF võib oluliselt parandada nende videovalve lahenduste lihtsust, tõhusust ja kulutasuvust.

ONVIF kui osa kaasaegsest IP-sidesüsteemist

Kuna IP-sidesidesüsteemid muutuvad üha laialdasemaks, muutub ONVIFi ühilduvus üha olulisemaks. ONVIF-ühilduvad IP-sidesidesüsteemid võimaldavad sujuvat integreerimist mitmesuguste IP-kaamerate, juurdepääsukontrollisüsteemide ja videohaldustarkvaraga. See integratsioon tagab tänapäevaste IP-sidesidesüsteemide tsentraliseeritud juhtimise ja täiustatud turvalisuse.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Q: Kas kõik IP-kaamerad kasutavad ONVIFi?

Kõik IP-kaamerad ei kasuta ONVIF-protokolli. Paljud tootjad töötavad oma seadmete jaoks välja omaenda protokollid. Siiski on ONVIF tööstuses laialt levinud ja üha rohkem IP-kaameraid toetab seda standardit. ONVIF-konformsete kaamerate valimine tagab parema ühilduvuse erinevate valvesüsteemide ja tarkvaraga.

Q: Kuidas ma tean, kas mu seade on ühilduv?

Selleks, et teha kindlaks, kas teie seade on ONVIF-ühilduv, saate:

ONVIF-ühilduvuse teavet leiate seadme dokumentatsioonist või tootja veebisaidilt.

Leidke seadmel või selle pakendil ONVIFi logo.

Kasutada ONVIF Device Manager’i, tasuta tarkvara, mis võimaldab teil leida ja hallata ONVIF-seadmeid oma võrgus.

Q: Millist porti kasutatakse ONVIFi jaoks?

Vaikimisi kasutab ONVIF suhtlemiseks porti 80. Seda porti saab siiski seadme konfiguratsioonist sõltuvalt konfigureerida. Oluline on tagada, et ONVIFi suhtluse võimaldamiseks on võrgus avatud sobiv port.

Q: Kas RTSP on ONVIF-kaamerate puhul vajalik?

Kuigi ONVIF-kaamerad kasutavad video voogedastuseks tavaliselt RTSP-protokolli, ei ole see nõue. Mõned ONVIF-kaamerad võivad kasutada video edastamiseks alternatiivseid protokolle.

Q: Kas ONVIF-kaamerat saab kasutada seadmetega, mis ei toeta ONVIF-standardit?видеопотока.

Kuigi ONVIF-kaamerad on kavandatud töötama sujuvalt koos teiste ONVIF-kompatibliliste seadmetega, võivad nad siiski töötada ka mitte-ONVIF-seadmetega, kasutades standardprotokolle, näiteks RTSP. Ühilduvus ja funktsionaalsus võivad sellistel juhtudel siiski olla piiratud.

Q: Kuidas lisada ONVIF-kaamera olemasolevasse videovalvesüsteemi?

ONVIF-kaamera lisamiseks seiresüsteemi järgige järgmisi samme:

Veenduge, et videovalvesüsteem toetab ONVIF-i.
Ühendage ONVIF-kaamera võrku.
Kasutades videovalvesüsteemi tarkvara või ONVIF Device Manager, avastage kaamera ja lisage see süsteemi.
Konfigureerige kaamera seaded ja reguleerige vajaduse korral videovoo.

Q: Kas ma saan kasutada RTSP-d, et vaadata ONVIF-kaamera videot arvutis või mobiilseadmes?

Jah, ONVIF-kaamera video vaatamiseks arvutis või mobiilseadmes saab kasutada RTSP-d. Paljud meediamängijad, näiteks VLC, ja mobiilirakendused toetavad RTSP-vooülekannet. Selleks on vaja kaamera RTSP-aadressi, mis on tavaliselt leitav kaamera dokumentatsioonist või seadistustest.

Kokkuvõte

RTSP ja ONVIF-i erinevuste ja seoste mõistmine on IP-kaamerate maailmas tõhusaks navigeerimiseks hädavajalik. ONVIF-kaamerad pakuvad suuremat ühilduvust ja integratsiooni erinevate IP-seireseadmete ja -süsteemidega, samas kui RTSP on peamine videoülekande protokoll. Nende tegurite arvesse võtmine IP-kaamerate valimisel ja rakendamisel võimaldab teil luua usaldusväärse ja tulevikukindla videovalvesüsteemi.

Articles

Kinnisvaraarendus on põnev ja tulutoov valdkond, mis meelitab kinnisvaraturu vastu huvi tundvaid inimesi. Kinnisvaraarendaja roll on meie linnade ja kogukondade kujundamisel võtmetähtsusega. Kuid kuidas saada kinnisvaraarendajaks? See artikkel juhatab teid teekonnal, olenemata sellest, kas alustate nullist või soovite teisest valdkonnast üle minna. Понятие о развитии недвижимости Kinnisvaraarendajad on projektide eestvedajad. Nad määravad kindlaks võimalikud asukohad, […]

Articles

Enne kui sukeldume Cat 6 juhtmestiku skeemide maailma, peaksite veel kord kontrollima, kas teil on tõesti vaja Cat 6 juhtmestikku. Kuigi sellel on suurepärased omadused, ei pruugi see teie konkreetsete vajaduste jaoks sobida. Võib-olla soovite kaaluda Cat 5 juhtmestikku, mis on üldiselt odavam ja piisav enamiku kodu- ja väikekontorivõrkude jaoks. Kui teil on aga vaja […]

Articles

Tänapäeva maailmas on internet sama oluline kui õhk, mida me hingame. Me toetume sellele kõige jaoks, alates viimaste uudiste jälgimisest kuni oma lemmikfilmide vaatamiseni. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kuidas see võluväli toimib? Vastus peitub suures osas pisikestes juhtmeliinides, mida tuntakse kui Cat 5 kaableid. Me räägime sellest nii üksikasjalikult, sest Cat 5 kaabel on […]

Articles

Maailmas, kus kommunikatsioon on ettevõtete, koolide ja elamukomplekside sujuvaks toimimiseks hädavajalik, ei saa ülehinnata vajadust usaldusväärsete ja tõhusate intercom-süsteemide järele. SIP (Session Initiation Protocol) intercom-süsteemide tulekuga on aeg alustada uut sujuvama kommunikatsiooni ajastut. Selles põhjalikus juhendis tutvustame SIP-sidesüsteemide üksikasju, nende eeliseid, nende taga olevat tehnoloogiat ja juhtivaid tarnijaid, sealhulgas BAS-IP. Samuti aitame teil valida teie […]

Articles

Tänapäeva arukate hoonete ja ühendatud tehnoloogiate maailmas muutuvad kontaktivabad juurdepääsukontrollisüsteemid turvalisuse ja mugavuse seisukohalt üha olulisemaks. Kaks peamist osalejat selles valdkonnas on NFC (Near Field Communication) ja Mifare. Nendel tehnoloogiatel on selgeid erinevusi, mis mõjutavad nende kasutamist intercom-süsteemides. Selles artiklis vaatleme NFC ja Mifare peamisi erinevusi, arutame mõlema eeliseid ning tutvustame teile BAS-IP UKEY ja […]

Articles

Videovalve tehnoloogia arenedes muutub põhiliste protokollide ja standardite mõistmine väga oluliseks. Selles artiklis sukeldume IP-kaamerate maailma, keskendudes kahele olulisele terminile: RTSP ja ONVIF. Andes ülevaate ONVIF-kaameratest, tehes vahet ONVIFi ja RTSP vahel ning vastates sageli esitatavatele küsimustele, püüame anda teile teadmised, mida vajate IP-kaamera valikul teadlike otsuste tegemiseks. ONVIFi mõistmine Praegusel digitaalajastul, kus tehnoloogia areneb […]

Articles

IP-sideside pakub kahesuunalist sidet seadmete vahel üle võrgu, kasutades tavaliselt VoIP-tehnoloogiat (Voice over IP). Selles juhendis kirjeldatakse IP-sidesüsteemi paigaldamise samme. Nõuded: Samm 2: Paigalduse planeerimine Määrake kindlaks välis- ja siseruumides kasutatavate intercom-süsteemide paigalduskohad. Kontrollige, kuidas valida optimaalne paigalduskõrgus. Veenduge, et välisseade oleks külastajatele kergesti ligipääsetav ja siseruumide seade oleks kasutajatele mugavalt paigutatud. Samuti veenduge, et […]

Articles

On kurb kuulda, et korterisisene intercom ei tööta. Siin on mõned sammud, mida saate teha selle probleemi lahendamiseks Plokkskeem Veaotsingu süsteemide tõrkeotsing Kuigi turul on erinevaid kaubamärke, nagu Comelit, Aiphone, Nutone ja Urmet, on nende süsteemide tõrkeotsing üldiselt kõikide kaubamärkide puhul ühesugune. Vaadake kasutusjuhendit Parim koht alustamiseks 🙂 Kui teil on endiselt probleeme, vaadake konkreetse […]

Articles

Paljud Control4 kasutajad otsivad Control4 uksesidejaama. Control4 on aga nutika koduautomaatika tootja. Nemad ei tee vastastikku kõnesid ega uksesidejaamu, seega tegime meie integratsiooni. BAS-IP-sideside integreerimine Control4-süsteemiga toob teie koju või korterisse uue mugavuse ja turvalisuse taseme. Selle integratsiooni abil saate Control4-paneelil ühe nupuvajutusega teha süsteemide vahelisi heli- ja videokõnesid ning isegi avada ukseluku. Intercomid on […]

Articles

Mis juhtub, kui uksekell heliseb? Tavaliselt jätad sa kõige ebasobivamal hetkel tegemised pooleli ja lähed ukse juurde, et teada saada, kes helistab. Mis siis, kui teil on suur korter või maja ja te olete teisel korrusel? Võimalik, et tormate ukse juurde, läbides treppe, uksi ja koridore. Ja okei, kui see on külaline, keda sa ootad, […]