Skip to Content
Go back

RTSP vs. ONVIF: Pochopení složitostí technologie IP kamer

Onvif

S vývojem technologie video dohledu se stává zásadní porozumění základním protokolům a standardům. V tomto článku se ponoříme do světa IP kamer a zaměříme se na dva klíčové pojmy: RTSP a ONVIF. Poskytnutím přehledu kamer ONVIF, rozlišením mezi ONVIF a RTSP a odpovědí na často kladené otázky se snažíme vybavit vás znalostmi, které potřebujete k informovanému rozhodování při výběru IP kamery.

Porozumění ONVIF

V digitálním věku, kdy se technologie vyvíjejí rychleji než mrknutí oka, je důležité pochopit hnací síly tohoto pokroku. Jednou z takových hnacích sil v oblasti technologie video dohledu je standard ONVIF. Hlubším pohledem na jeho původ, základní koncepty a přínosy v systémech videodohledu odhalíme nedílnou roli standardu ONVIF při utváření budoucnosti bezpečnostních systémů videa.

Co je to kamera ONVIF?

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) je průmyslový standard, který má zjednodušit integraci IP kamer, videorekordérů a softwaru zajištěním kompatibility zařízení. Kamera ONVIF je IP kamera, která je v souladu s tímto standardem, což umožňuje její snadnou integraci do různých dohledových systémů.

Vznik a vývoj ONVIF

V roce 2008 došlo ve světě fyzických bezpečnostních systémů založených na protokolu IP k zajímavému vývoji. Společnosti Axis Communications, Bosch Security Systems a Sony se rozhodly překonat konkurenci a spojit své síly k vytvoření globálního otevřeného standardu. Výsledkem byl standard ONVIF, což je zkratka pro Open Network Video Interface Forum.

ONVIF začal se základním cílem: standardizovat výměnu dat mezi zařízeními fyzického zabezpečení IP. Záměr byl jasný – poskytnout uživatelům, integrátorům, konzultantům a výrobcům větší svobodu a flexibilitu tím, že se dohled nad videem stane univerzálnějším, interoperabilnějším a cenově dostupnějším.

K realizaci tohoto cíle zavedl ONVIF v průběhu let různé profily, každý s jiným účelem. Nejčastěji používané profily jsou:

  • Profil S (představen v roce 2011) – pro IP videosystémy podporující živý obraz, ovládání PTZ, multicasting a reléové výstupy pro IP video zdroje.
  • Profil G (vydaný v roce 2014) – určený k ukládání, nahrávání, vyhledávání a vyhledávání videodat.
  • Profil T (vydaný v roce 2018) – používá se pro video a analýzu, poskytuje pokročilé možnosti streamování videa.

Základní koncepty ONVIF

Seznámení se základními koncepty ONVIF vám pomůže pochopit, jaký transformační dopad má na odvětví.

Prvním zásadním pojmem jsou profily. Jedná se o soubory funkcí, které ONVIF považuje za povinné pro zařízení kompatibilní s ONVIF. Různé profily (profil S, profil G, profil T) definují různé funkce a schopnosti. Při výběru zařízení kompatibilního s ONVIF byste proto měli zjistit, které profily podporuje, abyste se ujistili, že splňuje vaše konkrétní požadavky.

Druhým klíčovým pojmem je interoperabilita IP. To znamená bezproblémovou integraci a interoperabilitu mezi zařízeními od různých výrobců. Standardy ONVIF tuto interoperabilitu usnadňují, takže například kamera Sony může harmonicky spolupracovat se systémem správy videa Bosch. Tato interoperabilita podporuje flexibilitu, výběr a konkurenci na trhu, což je v konečném důsledku výhodné pro koncového uživatele.

READ  Interkomy SIP: Princip fungování a hlavní výhody

Výhody ONVIF v systémech video dohledu

Zavedení standardu ONVIF přineslo odvětví video dohledu obrovské výhody. Když se zamyslíte nad použitím standardu ONVIF v systémech videodohledu, je zřejmé, že tento globální standard může přinést mnoho výhod z hlediska funkčnosti, efektivity a hospodárnosti. Podívejme se na tyto výhody podrobněji.

1. Interoperabilita

Jednou z nejvýznamnějších výhod používání standardu ONVIF v systémech video dohledu je úroveň interoperability. Díky ONVIF mohou zařízení různých výrobců „mluvit stejným jazykem“, což zajišťuje bezproblémovou komunikaci a optimalizovaný výkon. Tato interoperabilita umožňuje koncovým uživatelům, aby se neomezovali na produkty od jednoho výrobce, ale aby do svého bezpečnostního systému zapojili celou řadu zařízení.

Pokud například určitá značka kamery poskytuje lepší kvalitu obrazu a jiná značka úložného systému lepší správu dat, ONVIF umožňuje těmto zařízením bezproblémově pracovat ve stejné síti. Tato kompatibilita se může rozšířit i na software třetích stran, takže integrace systému je robustnější a flexibilnější.

2. Flexibilita a škálovatelnost

Další klíčovou výhodou ONVIF v systémech video dohledu je flexibilita. ONVIF umožňuje koncovým uživatelům vybírat ze široké škály zařízení kompatibilních s ONVIF, což vede k vytvoření co nejuniverzálnějšího a nejefektivnějšího systému videodohledu. Díky této flexibilitě lze systém videodohledu přizpůsobit jedinečným potřebám a rozpočtu každého jednotlivce nebo organizace.

Kromě toho ONVIF zvyšuje škálovatelnost systémů videodohledu. S růstem nebo změnou bezpečnostních potřeb lze do stávajícího systému snadno integrovat další kamery nebo zařízení kompatibilní se standardem ONVIF, a to bez ohledu na značku. Tato škálovatelnost výrazně šetří čas a peníze při rozšiřování nebo modernizaci systému.

3. Perspektivy rozvoje

S rychlým rozvojem technologií se zastarávání stává skutečným problémem. Zde přichází na řadu ONVIF. Jako otevřený standard zajišťuje ONVIF, že jsou kamerové systémy odolné vůči budoucnosti. Zajišťuje, že nová zařízení kompatibilní s ONVIF mohou pracovat se staršími zařízeními. Tato výhoda znamená, že nemusíte přestavovat celý systém, když jedna komponenta zastará nebo když se na trhu objeví nové, lepší řešení.

4. Ekonomická efektivita

Zařízení kompatibilní se standardem ONVIF sice mohou mít o něco vyšší počáteční náklady, ale díky dlouhodobým úsporám, které nabízejí z hlediska interoperability, flexibility a budoucnosti, jsou cenově výhodným řešením. Tím, že umožňuje integraci nejlepších zařízení různých výrobců ve své třídě, snižuje potřebu výměny systému a usnadňuje jeho rozšíření, může ONVIF v dlouhodobém horizontu vést k významným úsporám nákladů.

5. Zvyšující se konkurence a inovace

Vytvořením rovných podmínek pro všechny výrobce, kteří vyrábějí zařízení kompatibilní s ONVIF, vedl tento standard k větší konkurenci. Toto konkurenční prostředí zase podporuje inovace, což vede k vývoji lepších, efektivnějších a pohodlnějších řešení pro dohled nad videosignály.

Rozdíl mezi ONVIF a RTSP

Zatímco ONVIF je průmyslový standard upravující interoperabilitu IP dohledových zařízení, RTSP (Real-Time Streaming Protocol) je protokol správy sítě používaný pro streamování médií, včetně videa a zvuku, přes IP sítě. V kontextu IP kamer umožňuje protokol RTSP správu a streamování videodat.

Stručně řečeno, ONVIF je standard, který umožňuje interoperabilitu mezi zařízeními IP kamer, a RTSP je protokol používaný k přenosu videodat.

Srovnávací tabulka: ONVIF vs RTSP

AspektONVIFRTSP
ZadáníZajišťuje interoperabilitu zařízení IPPřenos dat videa a zvuku
TypPrůmyslový standardProtokol pro správu sítě
Port (výchozí)80554
Použití IP kamerKompatibilita a integraceStreamování a ovládání videa

Alternativa k Onvif

Navzdory širokému rozšíření standardu ONVIF existuje na trhu řada alternativ, které nabízejí podobné funkce:

  1. PSIA (Physical Security Interoperability Alliance): PSIA je další globální standard, jehož cílem je zajistit interoperabilitu bezpečnostních zařízení IP. Stejně jako ONVIF obsahuje PSIA specifikace pro video, řízení přístupu a další bezpečnostní systémy.
  2. Proprietární protokoly: Někteří výrobci vyvíjejí pro svá zařízení proprietární protokoly. Tyto protokoly mohou poskytovat jedinečné funkce nebo zlepšovat výkon, ale mohou omezovat kompatibilitu se zařízeními jiných výrobců.
READ  Schéma zapojení Cat 6: Kompletní průvodce instalací sítě

ONVIF v akci: Případové studie

Abychom skutečně pochopili význam standardu ONVIF ve světě dohledových technologií, je užitečné podívat se na reálné aplikace. Zde je několik příkladů, které ilustrují možnosti a užitečnost ONVIF v různých prostředích.

1. Nadnárodní korporace

Nadnárodní korporace s mnoha pobočkami v různých geografických lokalitách chtěla zlepšit zabezpečení. Korporace již měla v různých kancelářích nainstalovanou řadu kamer CCTV od různých výrobců. Úkolem bylo integrovat tato různá zařízení do soudržné sítě videodohledu.

Na pomoc přišel standard ONVIF. Korporace se rozhodla modernizovat svůj systém instalací síťových videorekordérů (NVR) kompatibilních s ONVIF a dalších kamer kompatibilních s ONVIF. Výsledkem byla snadno integrovatelná síť videodohledu pokrývající všechny kanceláře společnosti.

Navzdory různým značkám a typům kamer zajistil standard ONVIF, že všechna zařízení efektivně spolupracovala s NVR. Tento harmonický systém umožnil centralizované sledování, optimalizovanou správu a spolehlivé zabezpečení ve všech kancelářích. Tento příklad demonstruje interoperabilitu a flexibilitu, kterou standard ONVIF poskytuje pro rozsáhlé dohledové systémy na více místech.

2. Vzdělávací instituce

Vezměme si vzdělávací instituci, která má stávající kamerový systém složený ze starých analogových kamer. V rámci modernizace zabezpečení plánuje vzdělávací instituce zavést IP kamery, aby se zlepšila kvalita a funkčnost videa. Zároveň však chtěla zachovat stávající analogové kamery, aby minimalizovala náklady.

Instituce si vybrala IP kamery kompatibilní s ONVIF a hybridní digitální videorekordér (DVR), který podporuje analogové i IP kamery. Díky standardu ONVIF nové IP kamery bez problémů spolupracovaly s hybridním DVR, což umožnilo jejich bezproblémovou integraci do stávajícího systému.

Toto uspořádání umožnilo instituci využívat výhody moderních IP dohledových kamer při zachování funkčnosti analogových kamer a ukázalo, jak může standard ONVIF usnadnit nákladově efektivní postupnou modernizaci.

3. Malý maloobchodní podnik

Majitel malé maloobchodní firmy chtěl poprvé nainstalovat kamerový systém. Vzhledem k nabídce produktů na trhu si majitel nebyl jistý, která značka nebo typ kamery bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Poté, co se dozvěděl o ONVIF, rozhodl se vybrat zařízení kompatibilní s ONVIF.

Začal se základní konfigurací sestávající z několika kamer kompatibilních s ONVIF a NVR od různých výrobců, které nejlépe vyhovovaly jeho potřebám. Jak jeho podnikání rostlo, mohl snadno rozšiřovat svůj dohledový systém přidáváním nových kamer kompatibilních s ONVIF od libovolného výrobce, aniž by se musel obávat problémů s kompatibilitou.

Tento příklad ilustruje, jak může ONVIF pomoci malé firmě vytvořit flexibilní, škálovatelný a nákladově efektivní systém video dohledu, který může růst spolu s jejími potřebami.

READ  Jak nainstalovat interkom: Průvodce instalací IP interkomu

Výše uvedené příklady ukazují, jak ONVIF umožňuje organizacím všech velikostí a odvětví vytvářet efektivní, škálovatelné a účinné systémy video dohledu, které splňují jejich jedinečné potřeby. Ať už se jedná o nadnárodní korporaci, vzdělávací instituci nebo malou firmu, ONVIF může výrazně zlepšit jednoduchost, efektivitu a hospodárnost jejich řešení videodohledu.

ONVIF jako součást moderního interkomového systému IP

S rostoucím rozšířením IP interkomů je kompatibilita s ONVIF stále důležitější. IP interkomy kompatibilní s ONVIF umožňují bezproblémovou integraci s různými IP kamerami, systémy kontroly přístupu a softwarem pro správu videa. Tato integrace zajišťuje centralizovanou správu a lepší zabezpečení dnešních IP interkomů.

Často kladené otázky (FAQ)

Q: Používají všechny IP kamery protokol ONVIF?

Ne všechny IP kamery používají protokol ONVIF. Mnoho výrobců vyvíjí pro svá zařízení vlastní protokoly. Protokol ONVIF je však v oboru velmi rozšířený a stále více IP kamer tento standard podporuje. Volba kamer kompatibilních s protokolem ONVIF zajišťuje lepší kompatibilitu s různými dohledovými systémy a softwarem.

Q: Jak zjistím, zda je mé zařízení kompatibilní?

Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení kompatibilní s ONVIF, můžete:

Informace o kompatibilitě ONVIF najdete v dokumentaci k zařízení nebo na webových stránkách výrobce.

Najít logo ONVIF na zařízení nebo na jeho obalu.

Použijte ONVIF Device Manager, bezplatný software, který umožňuje zjistit a spravovat zařízení ONVIF v síti.

Q: Který port se používá pro ONVIF?

Ve výchozím nastavení používá ONVIF pro komunikaci port 80. Tento port však lze nakonfigurovat v závislosti na konfiguraci zařízení. Je důležité zajistit, aby byl v síti otevřen příslušný port, který umožní komunikaci ONVIF.

Q: Je pro kamery ONVIF nutný protokol RTSP?

Ačkoli kamery ONVIF obvykle používají pro streamování videa protokol RTSP, není to podmínkou. Některé kamery ONVIF mohou pro přenos videa používat alternativní protokoly.

Q: Lze kameru ONVIF používat se zařízeními, která nepodporují standard ONVIF?

Ačkoli jsou kamery ONVIF navrženy tak, aby bez problémů spolupracovaly s jinými zařízeními kompatibilními s ONVIF, mohou stále pracovat se zařízeními, která nejsou kompatibilní s ONVIF, pomocí standardních protokolů, jako je RTSP. V takových případech však může být kompatibilita a funkčnost omezena.

Q: Jak přidám kameru ONVIF do stávajícího kamerového systému?

Chcete-li do sledovacího systému přidat kameru ONVIF, postupujte podle následujících kroků:

Zkontrolujte, zda dohledový systém podporuje ONVIF.
Připojte kameru ONVIF k síti.
Pomocí softwaru dohledového systému nebo správce zařízení ONVIF kameru vyhledejte a přidejte do systému.
Nakonfigurujte nastavení kamery a v případě potřeby upravte datový tok videa.

Q: Mohu použít protokol RTSP ke sledování videa z kamery ONVIF na počítači nebo mobilním zařízení?

Ano, pomocí protokolu RTSP můžete zobrazit video z kamery ONVIF na počítači nebo mobilním zařízení. Mnoho přehrávačů médií, například VLC, a mobilních aplikací podporuje streamování RTSP. K tomu je zapotřebí adresa RTSP kamery, kterou lze obvykle nalézt v dokumentaci nebo v konfiguračních nastaveních kamery.

Závěr

Pochopení rozdílů a vztahů mezi RTSP a ONVIF je pro efektivní orientaci ve světě IP kamer zásadní. Kamery ONVIF nabízejí vyšší kompatibilitu a integraci s různými IP dohledovými zařízeními a systémy, zatímco RTSP slouží jako primární protokol pro přenos videa. Zohlednění těchto faktorů při výběru a implementaci IP kamer vám umožní vytvořit spolehlivý a perspektivní systém video dohledu.

Articles

Developerská činnost je vzrušující a lukrativní obor, který přitahuje zájemce o trh s nemovitostmi. Role developerů je klíčová pro utváření našich měst a obcí. Jak se však stát developerem? Tento článek vás provede touto cestou, ať už začínáte od nuly, nebo chcete přejít z jiného oboru. Koncepce rozvoje nemovitostí Za projekty stojí developeři. Vyhledávají potenciální […]

Articles

Než se ponoříme do světa schémat zapojení Cat 6, měli byste si dvakrát ověřit, zda opravdu potřebujete zapojení Cat 6. I když má vynikající vlastnosti, nemusí být vhodné pro vaše konkrétní potřeby. Možná budete chtít zvážit kabeláž Cat 5, která je obecně levnější a dostačující pro většinu domácích a malých kancelářských sítí. Pokud však potřebujete […]

Articles

V dnešním světě je internet stejně důležitý jako vzduch, který dýcháme. Spoléháme se na něj při všem, od sledování nejnovějších zpráv až po oblíbené filmy. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak toto kouzlo funguje? Velká část odpovědi se skrývá v malých drátcích známých jako kabely Cat 5. Zabíháme do takových podrobností, protože kabel Cat […]

Articles

Ve světě, kde je komunikace nezbytná pro hladký chod podniků, škol a obytných komplexů, nelze přeceňovat potřebu spolehlivých a účinných interkomových systémů. S nástupem interkomových systémů SIP (Session Initiation Protocol) nastal čas zahájit novou éru bezproblémové komunikace. V tomto podrobném průvodci se podíváme na zákoutí interkomových systémů SIP, jejich výhody, technologie, které za nimi stojí, […]

Articles

U današnjem svijetu pametnih zgrada i povezanih tehnologija, beskontaktni sustavi kontrole pristupa postaju sve važniji za sigurnost i praktičnost. Dva glavna igrača u ovom području su NFC (Near Field Communication) i Mifare. Ove tehnologije imaju jasne razlike koje utječu na njihovu upotrebu u interkom sustavima. U ovom ćemo članku pogledati glavne razlike između NFC-a a […]

Articles

S vývojem technologie video dohledu se stává zásadní porozumění základním protokolům a standardům. V tomto článku se ponoříme do světa IP kamer a zaměříme se na dva klíčové pojmy: RTSP a ONVIF. Poskytnutím přehledu kamer ONVIF, rozlišením mezi ONVIF a RTSP a odpovědí na často kladené otázky se snažíme vybavit vás znalostmi, které potřebujete k […]

Articles

IP interkom zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi zařízeními prostřednictvím sítě, obvykle pomocí technologie Voice over IP (VoIP). Tato příručka popisuje postup instalace IP Intercomu. Požadavky: Krok 1: Plánování instalace Určete místa instalace venkovních a vnitřních interkomových systémů. Zjistěte, jak vybrat optimální instalační výšku. Zajistěte, aby venkovní jednotka byla snadno přístupná pro návštěvníky a vnitřní jednotka byla […]

Articles

Je smutné slyšet, že interkom v bytě nefunguje. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k vyřešení tohoto problému Blokové schéma Řešení problémů interkomových systémů Ačkoli jsou na trhu různé značky, například Comelit, Aiphone, Nutone a Urmet, postup řešení problémů s těmito systémy je obecně stejný pro všechny značky. Viz uživatelská příručka Nejlepší místo, kde […]

Articles

Mnoho uživatelů Control4 hledá dveřní stanici Control4. Společnost Control4 je však výrobcem inteligentní domácí automatizace. Interkomy ani dveřní stanice nevyrábí, takže jsme provedli integraci. Integrace interkomu BAS-IP se systémem Control4 přinese do vašeho domu nebo bytu novou úroveň pohodlí a bezpečnosti. Díky této integraci můžete uskutečňovat audio a video hovory mezi systémy a dokonce otevřít […]

Articles

Co se stane, když zazvoní zvonek? Obvykle v ten nejnevhodnější okamžik necháte toho, co děláte, a jdete ke dveřím, abyste zjistili, kdo zvoní. Co když máte velký byt nebo dům a jste v jiném patře? Je pravděpodobné, že spěcháte ke dveřím, překonáváte schody, dveře a chodby. Dobře, pokud je to host, na kterého čekáte, stojí […]