Skip to Content
Go back
BAS-IP PHÙ HỢP VỚI BẠN HƠN
  • Công nghệ Riêng và Đổi mới
  • Tùy chỉnh dự án
  • API Mở và Giao thức SIP 2.0
  • Dễ dàng Lắp đặt và Bảo trì
  • Bảo hành 3 Năm

Các sản phẩm liên lạc nội bộ mới nhất với các tính năng độc đáo

Panel Cửa Vào

Màn hình chuông cửa

Không có thời gian để kiểm tra trang web?

Để lại yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

    By sign up youre agreeing to our Terms and Conditionr Terms and Condition

    Emergency Intercom