Skip to Content

Tích hợp BAS-IP với KONE

Tăng cường sự an toàn và tiện lợi cho văn phòng, bệnh viện, tòa nhà công nghiệp và nhà ở.

Việc tích hợp bảng điều khiển liên lạc nội bộ BAS-IP AA-14FB với hệ thống điều khiển thang máy KONE giúp tăng cường an ninh cho tòa nhà và đảm bảo dòng người đi lại không bị cản trở.

Nhờ tích hợp, mọi người có thể gọi thang máy ngay khi được xác định bằng bất kỳ phương pháp nào có sẵn trên bảng BAS-IP.

Bằng cách cài đặt bảng điều khiển liên lạc nội bộ BAS-IP ở lối vào tòa nhà, khách truy cập sẽ nhận được các tính năng sau:

  • Gọi cho người thuê nhà
  • Mở khóa cửa bằng nhiều mã định danh khác nhau như thẻ RFID, ID UKEY BLE, mã PIN, mã QR và nhận dạng khuôn mặt.
  • Gọi thang máy bằng cách xác định chính bạn bằng một hoặc nhiều số nhận dạng, với khả năng chọn tầng mong muốn.
  • Mở cửa.