Skip to Content

Интеграция на BAS-IP с KONE

Повишена сигурност и удобство за офиси, болници, индустриални и жилищни сгради.

Интеграцията на интерком панела BAS-IP AA-14FB със системата за управление на асансьори KONE повишава сигурността на сградата и осигурява безпроблемно движение на хора.

Благодарение на интеграцията хората могат да извикат асансьора веднага щом бъдат идентифицирани чрез някой от наличните методи на панела BAS-IP.

С инсталирането на интерком панел BAS-IP на входа на сградата посетителите имат следните възможности:

  • Да се обадят на обитателите
  • Отключване на вратата с помощта на различни идентификатори, като RFID карти, UKEY BLE идентификатори, PIN кодове, QR кодове и лицево разпознаване.
  • Извикайте асансьора, като се идентифицирате с един или повече идентификатори, с възможност за избор на желания етаж.
  • Отваряне на вратата.