Skip to Content

BAS-IP-integration med KONE

Øget sikkerhed og bekvemmelighed for kontorer, hospitaler, industribygninger og beboelsesejendomme.

Integration af BAS-IP AA-14FB intercom-panelet med KONE’s elevatorstyringssystem øger bygningens sikkerhed og sikrer et jævnt flow af mennesker.

Takket være integrationen kan folk ringe til elevatoren, så snart de bliver identificeret ved hjælp af en af de tilgængelige metoder på BAS-IP-panelet.

Ved at installere et BAS-IP intercom-panel ved bygningens indgang har besøgende følgende muligheder:

  • Ringe til beboerne
  • Lås døren op ved hjælp af forskellige identifikatorer som RFID-kort, UKEY BLE-identifikatorer, PIN-koder, QR-koder og ansigtsgenkendelse.
  • Ring til elevatoren ved at identificere dig med en eller flere identifikatorer, med mulighed for at vælge den ønskede etage.
  • Åbn døren.