Skip to Content
Go back

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to zbiór środków i technologii mających na celu ograniczenie nieautoryzowanego dostępu do określonych pomieszczeń, budynków czy terenów. Systemy kontroli dostępu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie chronionym oraz ochronę mienia znajdującego się wewnątrz.

W wyborze systemu kontroli dostępu warto uwzględnić indywidualne potrzeby, budżet oraz poziom bezpieczeństwa wymagany dla danego obiektu. Dla zwiększenia skuteczności zabezpieczeń, można również zastosować połączenie kilku rodzajów kontroli dostępu lub zintegrować je z innymi systemami zabezpieczeń, takimi jak monitoring wideo czy systemy alarmowe.

Rodzaje systemów kontroli dostępu:

  1. Kontrola dostępu oparta na kluczach fizycznych: Tradycyjne zamki i klucze pozwalają na kontrolę dostępu do pomieszczeń poprzez użycie unikalnych kluczy pasujących do odpowiednich zamków.
  2. Kontrola dostępu oparta na kodach: Systemy oparte na kodach, takie jak domofony z kodem, pozwalają na kontrolę dostępu poprzez wprowadzenie wcześniej ustalonego kodu numerycznego.
  3. Kontrola dostępu z użyciem kart: W tym przypadku dostęp jest kontrolowany przez specjalne karty magnetyczne, RFID lub chipowe, które muszą być przyłożone do czytnika, aby uzyskać dostęp.
  4. Kontrola dostępu biometryczna: Systemy biometryczne wykorzystują unikalne cechy fizyczne osoby, takie jak odciski palców, tęczówka oka czy rozpoznawanie twarzy, do identyfikacji. Dostęp jest udzielany tylko tym, których dane biometryczne są zapisane w systemie.
  5. Kontrola dostępu oparta na czasie: Pozwala na wyznaczenie konkretnych dni i godzin, w których dana osoba ma dostęp do określonych pomieszczeń lub terenów.