Skip to Content

Tích hợp BAS-IP Intercom với phần mềm Integrity cho phép bạn cải thiện khả năng kiểm soát truy cập trong khu vực của mình và tăng mức độ bảo mật.

Việc tích hợp được thực hiện thông qua giao thức SIP, cung cấp khả năng liên lạc hiệu quả giữa các hệ thống. Điều này cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập tòa nhà bằng các tính năng bảo mật mạnh mẽ của Integrity và quản lý các cuộc gọi liên lạc nội bộ từ cùng một nền tảng.

Việc tích hợp giữa BAS-IP Intercom và phần mềm Integrity diễn ra nhanh chóng và không phức tạp, giúp dễ sử dụng và cải thiện an ninh tổng thể trong khu vực của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm và thiết lập hệ thống an ninh của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thêm thông tin trên wiki của chúng tôi.