Skip to Content

Интегрирането на BAS-IP интерком със софтуера Integrity подобрява контрола на достъпа във вашите помещения и повишава сигурността.

Интеграцията се осъществява чрез SIP, което позволява ефективна комуникация между системите. Това ви позволява да контролирате достъпа до сградата с мощните функции за сигурност на Integrity и да управлявате интеркомните повиквания от една и съща платформа.

Интеграцията между BAS-IP Intercom и софтуера Integrity е бърза и безпроблемна, като осигурява лесна употреба и повишава цялостното ниво на сигурност във вашите помещения. Свържете се с нас, за да научите повече и да настроите бързо и ефективно вашата система за сигурност.

За повече информация посетете нашата уикипедия.