Skip to Content

Control4 kết nối các thiết bị thông minh để hoạt động đồng bộ, mang đến một ngôi nhà thông minh thực sự thông minh. Control4 là hệ thống tự động hóa gia đình và doanh nghiệp hàng đầu cung cấp hệ thống nhà thông minh thống nhất và tùy chỉnh để tự động hóa và điều khiển các thiết bị được kết nối, bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ, ánh sáng, v.v.

chia sẻ

Kết nối với phần mềm có thể được thực hiện thông qua giao thức RTSP và cho phép bạn xem các luồng từ camera bên trong phần mềm, nhóm chúng để xem nhiều lần.