Skip to Content
Go back

Видеодомофон WiFi

Wi-Fi IP видеодомофон е ново поколение видеодомофон, при който изображението и звукът се предават безжично.

Инсталирането на безжичен IP видео домофон е по-лесно от стандартна кабелна версия. Всичко, от което се нуждаете, е да настроите Wi-Fi връзката на видеодомофона към точката за достъп и да свържете захранването към видеодомофона. Например чрез POE инжектор.

Предимства на безжичните видеодомофони

Видеодомофонът с Wi-Fi се инсталира, конфигурира и свързва бързо. Панелите за повикване са свързани към комутатора чрез кабел с усукана двойка.