fbpx

BAS-IP Link – oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę zdalną nad urządzeniami BAS-IP!

01 Marsz, 2019

W dniu dzisiejszym pragniemy oddać w ręce naszych użytkowników najnowszą wersję oprogramowania BAS-IP.

BAS-IP Link to aplikacja dedykowana urządzeniom z rodziny BAS-IP, umożliwiająca scentralizowaną kontrolę dostępową w kompleksach mieszkalnych oraz biurowcach o różnym poziomie złożoności.

BAS-IP Link posiada wiele przydatnych funkcji, w tym: możliwość skonfigurowania przywilejów dostępowych dla wszystkich mieszkańców/pracowników, opcja wstępu dla gości (dostęp do określonych drzwi lub stref budynku przez uprzednio ustalony okres czasu), wysyłanie newsletterów, przeprowadzanie ankiet…i wiele więcej.

Oprogramowanie bazuje na intuicyjnym interfejsie sieciowym, który czyni aplikację niezwykle praktyczną. Programu używać można zarówno z poziomu komputera stacjonarnego jak i telefonu komórkowego nowej generacji.

Obecnie aplikacja BAS-IP Link dostępna jest w wersji beta i współpracuje z urządzeniami BAS-IP takimi jak panele AA-07/09/11/12, BI-02/04/06/08/12.


BAS-IP Link w wersji beta obsługuje następujące funkcjonalności:

1. Wsparcie PWA
Przez Progresywne Aplikacje Sieciowe rozumie się oprogramowanie, które wyglądem przypomina standardową witrynę internetową, jednakże oferuje użytkownikowi dostęp do dodatkowych opcji, takich jak praca w trybie offline, otrzymywanie i wysyłanie wiadomości PUSH oraz dostęp do danych dotyczących używanego osprzętu. Funkcje te jeszcze do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla aplikacji natywnych.

2. System rejestracji użytkowników i gości
Użytkownik może zarejestrować się w systemie BAS-IP Link samodzielnie i zarządzać urządzeniami BAS-IP lub też dołączyć do systemu po otrzymaniu zaproszenia, na przykład od firmy zarządzającej. Gościom przysługuje wyłącznie dostęp ograniczony.

3. Osobiste konto użytkownika
Przy pomocy osobistego konta, każdy użytkownik/mieszkaniec jest w stanie umożliwić gościom dostęp do określonych drzwi/obszarów budynku oraz urządzeń BAS-IP.

4. Grupy użytkowników
Aplikacja daje możliwość tworzenia grup użytkowników legitymujących się różnymi uprawnieniami i ograniczeniami. Mogą to być między innymi administratorzy, menadżerowie i użytkownicy korzystający z oprogramowania BAS-IP Link.

5. Elastyczna konfiguracja obiektów i grup o różnych rozmiarach oraz stopniu złożoności
Obiekty w systemie kategoryzowane są w formie rozwijanego drzewka, dzięki czemu administrator może tworzyć grupy obiektów o dowolnym rozmiarze i stopniu złożoności, począwszy od miasta, dzielnicy czy ulicy, a skończywszy na pojedynczych obiektach mieszkalnych. Gwarantuje to nadzorcom oraz użytkownikom dostęp do określonych przywilejów w ramach grup.

6. Dostęp do obiektów chronionych przy pomocy indywidualnych kodów dostępowych i identyfikatorów. Ustalanie obszarów chronionych, harmonogramy i dostęp dla gości

7. Decyzje ACS podejmowane po stronie serwera
Celem zwiększenia bezpieczeństwa, identyfikatory, kody dostępowe oraz profile tymczasowe nie mogą być przechowywane w pamięci paneli zewnętrznych. Są one zamiast tego zapisywane na serwerze BAS-IP Link.

8. Newslettery i ankiety
Firma zarządzająca może tworzyć newslettery i ankiety, które wyświetlane będą następnie na koncie użytkownika.

9. Czat dla nadzorców

10. Wyszukiwanie oraz zarządzanie urządzeniami BAS-IP
Po połączeniu z siecią lokalną możliwe jest wyszukiwanie urządzeń. Istnieje także możliwość dodawania ich i tworzenia zróżnicowanych grup. Użytkownik może też wykonać zdalną kopię zapasową ustawień urządzenia.

11. Raporty zdarzeń generowane w czasie rzeczywistym
Opcja ta umożliwia użytkownikowi sprawdzanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących użytkowanych kart, wykonywanych połączeń, wykorzystywanych kodów dostępowych oraz stanu zamków przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia będącego częścią sieci.

12. Raporty zdarzeń systemowych
Umożliwia sprawdzenie kto i kiedy dokonywał zmian w systemie.

13. Wydajny system filtrowania wszystkich typów danych
Możliwość filtrowania danych pod kątem określonych kryteriów i specyfikacji. Opcja zapisywania określonych filtrów.

14. Wielojęzyczny interfejs

Więcej informacji o oprogramowaniu BAS-IP Link i sposobie jego pobierania znaleźć można na stronie dostępnej pod tym adresem.