fbpx
07 Sierpień, 2019

Link jest oprogramowaniem umożliwiającym scentralizowaną kontrolę dostępową oraz zarządzanie urządzeniami BAS-IP w obiektach mieszkalnych i biurach o
różnym poziomie złożoności. Aplikacja umożliwia wygodne zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami systemu komunikacyjnego z dowolnego miejsca na świecie.

BAS-IP Link

Oprogramowanie Link kompatybilne jest z: komputerami, tabletami oraz
telefonami nowej generacji
z wgranym systemem operacyjnym.


Link 7

• Wygodne kopie zapasowe danych gwarantujące ich pełne bezpieczeństwo.

• Link działa w Chmurze, jednakże dla wygody użytkownika może zostać także zainstalowany na urządzeniu lokalnym.

Z systemu korzystać mogą następujące grupy osób: Administrator, Menadżer oraz Użytkownicy. Do każdego konta przypisano zestaw opcji administracyjnych.


Główne cechy programu

1. Link umożliwia wyszczególnienie stref dla różnych typów użytkowników: administratorów, dozorców oraz
mieszkańców.

2. Możliwość tworzenia i zarządzania obiektami o dowolnej złożoności. Administrator tworzyć może obiekty o dowolnym rozmiarze i strukturze, łączyć je w grupy, jak również nadawać dozorcom i mieszkańcom różne prawa w ramach swoich grup.

3. Elastyczne zarządzanie zasadami dostępowymi ACS dla każdego użytkownika w systemie oraz automatyczne przesyłanie ich na urządzenie.

4. Dostęp dla gości – możliwość dostępu do określonych stref przez ustalony okres czasu lub ilość odwiedzin.

5. Podejmowanie decyzji po stronie serwera. W tym trybie panele zewnętrzne nie przechowują danych odnośnie
identyfikatorów i kodów. Są one automatycznie przesyłane do serwera, który każdorazowo podejmuje decyzję o
umożliwieniu dostępu.

6. Scentralizowane zarządzanie urządzeniami: wyszukiwanie, dodawanie do systemu, konfiguracja, aktualizacja oraz tworzenie kopii zapasowej danych.

7. Logowanie do systemu i audyty. Zapisywanie wszystkich wydarzeń zarejestrowanych przez urządzenia: identyfikacja dowodów osobistych, wprowadzonych kodów, odblokowywanie drzwi z poziomu urządzenia, nagrywanie połączeń…
oraz wiele więcej.


Administrator i Menadżer mają możliwość tworzenia stref dostępowych pomiędzy poszczególnymi projektami, czy też ograniczać dostęp do nich w ustalonych dniach stosując w tym celu tymczasowe ograniczenie dostępu dla identyfikatorów oraz kodów dostępowych.

Administrator może tworzyć kwestionariusze i gromadzić dane statystyczne (m.in. ilość osób, które wyświetliły kwestionariusz oraz wzięły w nim udział).

BAS-IP Link

Użytkownikowi końcowemu Link umożliwia logowanie z dowolnego miejsca,
zarządzanie ustawieniami z poziomu urządzenia BAS-IP oraz umożliwienie
dostępu do obiektu wybranym gościom.


BAS-IP Link Guest Access

Dostęp dla gości

Mieszkańcy obiektu mogą umożliwić dostęp gościom. Przykładowo, czekając na przesyłkę mogą oni utworzyć ograniczoną ilość wejść dla osób spoza obiektu.

Określona ilość wejść może zostać wykorzystana do wejścia na teren obiektu oraz otwierania drzwi i bram. W tym celu wystarczy tylko nacisnąć przycisk na panelu zewnętrznym.

 

 

 


Jak to działa?

Mieszkańcy obiektu (lub menadżer budynku) wchodząc na teren objęty kontrolą programu Link widzą panele zewnętrzne (i kontrolowane przez nie drzwi) do których dostęp mają użytkownicy. Po wyborze drzwi do których konieczne jest uzyskanie dostępu, system generuje specjalny link, który mieszkaniec wysyła na numer telefonu gościa (poprzez e-mail lub komunikator). Gość otrzymuje link dostępowy. Po dotarciu na miejsce, gość otwiera link na telefonie i naciska przycisk otwierania drzwi.

System dostępu dla gości można personalizować. Użytkownik określić może:
– Ilość wizyt;
– Punkt dostępu;
– Interwał czasowy dostępu…i wiele więcej.